Vanliga frågor (FAQ)

1. Jag får olika blodglukosvärden när jag jämför min GlucoMen Areo med min gamla mätare.

Blodglukosmätningarna kan variera från en mätare till en annan med upp till 20%. Om du mäter med en ny mätare av samma slag som din gamla, visar de ofta också olika. Det viktigaste är att din blodglukosmätare uppfyller de senaste kraven. Inte att de mäter lika.

GlucoMen Areo uppfyller de senaste internationella standardkraven för noggrannhet (ISO 15197: 2013), som ligger till grund för CE-märkning av blodglukosmätare. (Fig1)

Noggrannhet är ett uttryck för ett resultats procentavvikelse från det sanna värdet, det vill säga värdet erhållet på laboratorieanalysmetoden för glukos, för utförande av diagnostiska glukosprover.

99,9% av mätningarna ligger inom 15% noggrannhet.
97,8% av mätningarna ligger inom 10% noggrannhet.

ISO areo dk 2

 ISO fig kurva3ny 1

Ref: GlucoMen Areo: Accuracy Evaluations to ISO 15197:2013 with Specification and Technical Data
TUV Certification of ISO Compliance

 

<< Tillbaka till frågorna (FAQ)

 

Web Statistics
Web Analytics