Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer om cookies" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Logo

Undersida6 ny ISO

GlucoMen Areo når 10% noggrannhet enligt ISO 15197: 2013

Noggrannhetskriterier för blodsockermätare har publicerats i den nya EN ISO 15197: 2013.
De nya minimi kraven på noggrannhet för resultat som produceras av en glukosövervakningssystem är följande:

Vid glukoskoncentrationer <5,55 mmol/L, ska 95% av glukosresultaten ligga inom ± 0,83 mmol/L av referensresultaten.
Vid glukoskoncentrationer ≥5.56 mmol/L, ska 95% av glukosresultat ska ligga inom ± 15% av referensresultaten.

Noggrannhetsresultat för glukosvärde < 5.5 mmol/L, n=198

Inom ± 0.28 mmol/LInom ± 0.56 mmol/LInom ± 0.83 mmol/L
146 (198) 74%196 (198) 99%198 (198) 100%

Noggrannhetsresultat för glukosvärde ≥ 5.55 mmol/L, n=402

Inom ± 5%
Inom ± 10%

Inom ± 15%

317 (402) 78.9%393 (402) 97.8%401 (402) 99.8%

 

Resultat: 100% av resultaten är inom 0.83 mmol/L och 99.8% är inom ± 15% av respektive glukosnivåer
Slutsats: GlucoMen Areo når ISO 15197:2013 krav på 95%


 

© Menarini Diagnostics All rights reserved.
Web Analytics