Ketonforgiftn man2023

 

Diabetes ketoacidos

Ketonförgiftning är ett akut tillstånd som kan drabba alla diabetiker och som är livshotande om man inte får rätt behandling. Det är en syraförgiftning som kan orsakas av insulinbrist, eller av en okänslighet för det insulin som finns i blodet genom inverkan av olika hormoner som frisätts vid t ex sjukdom, stress eller graviditet.

Vid ketonförgiftningen blir blodet blir surt och det är farligt. Om blodsocker- och blodketonnivåerna fortsätter att stiga kan man bli mycket sjuk väldigt snabbt. Man blir illamående, får ont i magen, blir trött, efterhand slö och slutligen medvetslös. Otillräcklig eller försenad behandling kan ge komplikationer (t ex hjärnödem) eller i värsta fall leda till döden.

Läs mer om Ketonförgiftning i vår PDF.

 

LADDA NER DOKUMENT 

 

Informationsblad om Ketonförgiftning 
Ketonförgiftning – vad är det?
Blodsocker och Ketonförgiftning – Symtom och åtgärder
Blodsocker/ketonkort Hög/Låg

 

 


Web Statistics
Web Analytics