Vanliga frågor (FAQ)

3. Varför ger två på varandra följande mätningar ibland olika resultat?

A) GlucoMen Areo uppfyller de senaste internationella standardkraven för precision (ISO 15197: 2013), som ligger till grund för CE-märkning av blodglukosmätare. Med en standardvariation av 0,1–0,3 mmol/l på fem olika glukosavläsningar med 300 replikat.

ISO fig kurva1ny 1
Ref: GlucoMen Areo Sensor bipacksedel (användarhandbok).
GlucoMen Areo: Accuracy Evaluations to ISO 15197:2013 with Specification and Technical Data.

 

B) Jämför man mätning på den första och andra bloddroppen, kommer det att finnas en skillnad.
Ref: Sygeplejersken 2001: (22): 34-39. Øvrige artikler.

 

C) Utför en kontrollmätning om:
Du misstänker att mätaren eller stickorna inte fungerar korrekt.
Mätaren har fallit i golvet.
Mätaren är skadad.
Testresultatet inte överensstämmer med hur du mår.
Du vill kontrollera noggrannheten hos mätaren och stickorna när du använder dem för första gången, eller när som helst då du vill kontrollera hur de fungerar före ett blodsockertest.

OBS! Använd endast GlucoMen® Areo Control Solution (köps separat) för att testa blodglukosmätaren och teststickorna.

OBS!
• Använd inte kontrolllösningen efter utgånget datum. Bäst-före-datumet är skrivet på flaskan bredvid symbolen.
• För exakta testresultat, låt kontrolllösningen anpassa sig till miljön i minst 30 minuter innan kontrolltestet utförs: Temperatur: 5–45°C (41–113°F),  Luftfuktighet: 20–90% RH.
• Använd inte kontrollösningen mer än 3 månader efter att flaskan öppnats för första gången. Tips: Skriv kasseringsdatumet (öppningsdatum + 3 månader) på etiketten.
• Drick inte kontrolllösningen. Produkten är inte avsedd som livsmedel.
• Undvik kontakt mellan lösningen och huden eller ögonen, eftersom detta kan orsaka inflammation.
 
För utförande av kontrolllösningstest, se bruksanvisningen antingen i paketet eller ladda ner PDF här: GlucoMen Areo Control solution Insert

 

 << Tillbaka till frågorna (FAQ)

Web Statistics
Web Analytics