Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer om cookies" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

TIll danska hemsidan

1. Jag får olika blodglukosvärden när jag jämför min GlucoMen Areo med min gamla mätare.
    Klicka för att läsa svar
2. Mätaren behöver mer blod för mätning än min gamla mätare.
    Klicka för att läsa svar
3. Varför ger två på varandra följande mätningar ibland olika resultat?
    Klicka för att läsa svar
4. Hur förhindrar jag att mätaren stängs av automatiskt innan jag hinner få blod på teststickan?
    Klicka för att läsa svar
5. År, datum och tid är felaktigt inställda. Hur rättar jag till det?
    Klicka för att läsa svar
Web Statistics
Web Analytics